Dôvody, ktoré spôsobili začiatok a koniec poslednej doby ľadovejWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

POSLEDNÉ SLEDOVANIE
Poznáme dôvody, ktoré spôsobili začiatok a koniec?

Evander, jeden z našich čitateľov, si položil otázku, aké sú príčiny, ktoré spôsobili začiatok a koniec poslednej doby ľadovej. Teraz, v histórii krajiny zaľadnenia, ich bolo niekoľko vo všetkých geologických vekoch (pozri stĺpec Geológia a prostredie Helichrysum), s výnimkou obdobia stredného alebo druhohôr.

Pokiaľ ide o dôvody, ktoré spôsobili začiatok a koniec posledného zaľadnenia, dá sa ľahko povedať: stačí, aby došlo k poklesu priemernej teploty zemegule o 1 alebo 2 stupne, aby boli konzistentné rozšírenia ľadovcov pri veľmi nízkych teplotách nadmorských výškach v porovnaní so súčasnými limitmi.

Tieto fázy sa striedali s nárastom globálnej priemernej teploty, vždy o 1 alebo 2 stupne, aby došlo k regresii ľadovcových frontov.

Pripomíname čitateľom, že postup alebo ústup ľadovcových frontov nesúvisí výlučne s teplotnými zmenami, ale závisí tiež od intenzity sneženia, ktoré zohráva úlohu pri napájaní ľadovcov.

Ďalej často dochádza k zámene meteorologická teplota a globálna priemerná teplota: prvá zaznamenáva denné zmeny, ktoré spolu s ďalšími parametrami určujú počasie každého dňa, často ovplyvňované miestnymi faktormi, zatiaľ čo druhá sa týka zmien globálnej teploty v priebehu niekoľkých desaťročí a prispieva k definovaniu rozsiahlych klimatických podmienok. variácie.

Charakteristikou zaľadnenia je súčasnosť ich vzhľadu alebo zmiznutia na celom svete.

Otázka by sa mala lepšie objasniť: z akých dôvodov vznikajú odchýlky v priemerných teplotách sveta?

Bohužiaľ neexistuje presná odpoveď. Bolo sformulovaných veľa hypotéz, ktoré môžu jednotlivo uspokojiť niektoré udalosti, ale nie aby predstavovali všeobecný zákon. Nemožnosť dosiahnuť artikulovanú formuláciu všetkých meteorologických javov v podstate závisí od dostupnosti prístrojových údajov vo veľkom meradle, obmedzenom na niečo viac ako jedno storočie, čo predstavuje mihnutie oka nad životom zemegule 500 miliónov rokov. .

Môžeme teda vymenovať iba hlavné hypotézy, ktoré sú založené na javoch týkajúcich sa pozemských udalostí a iných namiesto kozmického pôvodu, ktoré zohľadňujú udalosti, ktorých pôvod je potrebné hľadať v planetárnom systéme.

Možné pozemské dôvody

- Migrácia pólov: geologické štúdie preukázali, že geografické póly emigrovali počnúc karbónom. Základom tohto javu sú geofyzikálne príčiny spojené s vnútorným zložením planéty Zem.

Pre severný pól boli zrekonštruované rôzne trasy, ktoré sa začínajú od 30 ° zemepisnej šírky a končia v súčasnej polohe. Tieto posuny by sa vyskytovali nepretržite, a preto by úplne nevysvetlili, prečo sa obdobia zaľadnenia striedali s interglaciálnymi fázami.

- Kontinentálny drift: ako je známe, začal sa koncom paleozoika a stále pokračuje s veľmi slabou intenzitou. Možno to spočiatku ovplyvnilo iba antarktický ľadový štít, pretože na severnej pologuli nebol povrch zeme. Možno s ním spojiť veľké orogenetické zvlnenie paleozoika, ale keďže sa vyvíjal nepretržite, nie je ľahké vysvetliť, prečo zaľadnenia nemali kontinuitu v priebehu času. Paleozoické zaľadnenie by našlo vysvetlenie v tejto hypotéze, zatiaľ čo predchádzajúce a kvartérne zaľadnenia, keď bola alpská orogénia prakticky definovaná, by do javu neboli zahrnuté.

- Orogenetické príčiny: zdá sa, že existujú vzťahy medzi zaľadneniami a orogenetickými javmi, ktoré mu predchádzali, ale intenzívne vrásky nie sú vždy spojené s dôležitými zaľadneniami. Je však isté, že najdôležitejším zaľadneniam predchádzali intenzívne orogenetické fázy. Táto hypotéza by vysvetľovala, prečo v druhohorách nedošlo k zaľadneniu po dobu 240 miliónov rokov, pretože nedošlo k nijakým orogenetickým epizódam.

- Znečistenie atmosféry: hypotéza sa v zásade spája s prítomnosťou veľmi jemného popola v atmosfére v dôsledku veľkých sopečných výbuchov, ktoré by drasticky znížili slnečné žiarenie. Je však potrebné poznamenať, že medzi týmito dvoma javmi neexistuje súvislosť a navyše, aj keď môžu byť erupcie intenzívne, zdá sa, že neovplyvnili celú atmosféru, takže je stále ťažké vysvetliť skutočnosť, že k veľkému zaľadneniu došlo súčasne na celej planéte.

- Pozemské tepelné variácie: boli by spojené s tepelnými prúdmi prichádzajúcimi z vnútra zemskej kôry pri vzniku orogenetických pohybov. Po dokončení orogenetického cyklu, a teda po ochladení zemského povrchu, by sa vytvorili priaznivé podmienky pre rozsiahly glacializmus.

Vynechajme ďalšie hypotézy, ktoré majú viac než akúkoľvek inú miestnu hodnotu a ktoré im umožňujú vysvetliť glaciálne epizódy s obmedzenou veľkosťou.

Sú založené výlučne na variáciách slnečného žiarenia, ktoré študoval najmä Milankovich, ktoré si zaslúžili prinajmenšom zvýraznenie minima a maxima slnečného žiarenia, ktoré si na zemi nachádzajú dostatočnú korešpondenciu. Minimy Milankovičovej stupnice však nie vždy zodpovedajú zaľadneniu. Teória ďalej nevysvetľuje príčiny zmien slnečného žiarenia.

Niekto vyvinul hypotézu (Nolke), že hmloviny s takou hustotou sa vložili medzi Slnko a Zem, aby sa znížila intenzita žiarenia s následným znížením teplôt. Tieto hypotézy by vysvetlili súčasnosť zaľadnenia na celom svete a ich neperiodicitu prejavovania sa. Bohužiaľ neexistuje spôsob, ako dokázať, že sa tento jav v živote na Zemi skutočne niekoľkokrát stal.

Ako vidíme, hypotéz je veľa a majú rôznu povahu, žiadna však neuspokojuje otázku o dôvodoch, ktoré viedli k existencii rôznych zaľadnení.

Pravdepodobne ako v mnohých oblastiach pozemskej fyziky vrátane meteorológie, môžu byť príčiny rôzne a navzájom závislé. Poznanie príčiny toľkých javov by nám tiež umožnilo formulovať strednodobé a dlhodobé predpovede, počnúc meteorológiou, ktorá nám neumožňuje, napriek nepretržitému monitorovaniu mnohých desaťročí, robiť predpovede dlhšie ako tri dni.

Dr. Pio Petrocchi


 • 1 Zoznam zaľadnení s počtom, priemernou, minimálnou, maximálnou teplotou a príčinami
 • 2 Zistite sami, či ste v dobe ľadovej! P.S. dotkni sa seba dobre, nikdy nevieš.
 • 3 Druhy zaľadnenia
  • 3.1 Zamestnanci
  • 3.2 Zaľadnenie typu 1
  • 3.3 Zaľadnenie typu 2
  • 3.4 Zaľadnenie typu 3
  • 3.5 Zalievanie typu 4
  • 3.6 Zaľadnenie typu 5
  • 3.7 Zalievanie typu 6
 • 4 E. Čo keby bol typ zaľadnenia zmiešaný?
 • 5 Limit plaču

Zalednenie: DIIC 94 - 98 (počas skúšok ôsmeho ročníka, obdobie Spadian) 15 ° / 4 ° / 56 ° (na konci doby ľadovej)

II. Zaľadnenie: DIIC 228 (náhly pokles skorumpovaného sveta, neskoré telkorokruzovské obdobie) 5 ° / -13 ° / 18 °

III. Zaľadnenie: DIIC 263 (kríza na začiatku strednej školy, neskoré predleanské obdobie) 3 ° / -6 ° / 21 °

IV. Zaľadnenie: DIIC 481 (kríza pekelného dňa, obdobie Stateria) 1,5 ° / -8 ° / 14 °

Zalednenie: DIIC 532 (kríza umeleckej gymnastiky, obdobie Stateria) 21 ° / 7 ° / 33 °

Zalednenie VI: DIIC 575 - 589 (náhla smrť, proterokryominecraftové obdobie) -9 ° / -30 ° / 32 °

Zalednenie VII: DIIC 595 (príliš veľa spojlerov na zimný tábor 2018, pseudokatartovské obdobie) -2 ° / -11 ° / 15 °

VIII. Zaľadnenie: DIIC 741 - 742 (puč spôsobený ročenkou, obdobím kryominecraft alebo vodnárom) -12 ° / -21 ° / 20 °

Zalednenie IX: DIIC 901 (cisár sa volá priezvisko, druhá kriominecraft alebo obdobie Cognomininian) + 18 ° / + 13 ° / + 31 °

X zaľadnenie: DIIC 1431 - 1453 (Colombara priraďuje cisárovi knihu „Marcovaldo“, tretie kriominecraftové alebo pseudobariánske obdobie) + 23 ° / + 16 ° / + 33 °

XI zaľadnenie: DIIC 1461 - 1490 (pri príležitosti Veľkonočného tábora 2019, štvrté kriominecraftovské alebo desolianske obdobie) + 4 ° / -15,5 ° / 14 °

XII zaľadnenie: DIIC 1491 - 1523 (obdobie po Veľkonočnom tábore 2019, štvrté obdobie Kriominecraft) + 12 ° / + 2 ° / + 25 °

Zalednenie XIII: DIIC 1581 - 1607 (neúčasť na spolužití, ománske a Convivenzianove obdobie) + 5 ° / -2 ° / + 24 °

XIV. Zaľadnenie: DIIC 1736 - 1788 (požiadavka Colombary na prečítanie knihy Marcovaldo, obdobie piateho kriominecraft alebo kolumbijské obdobie) + 3,5 ° / + 2 ° / + 28 °

XV zaľadnenie: DIIC 1793 - 1799 (včasná organizácia Street Food a inšpekcia letného tábora, v 6. období Criominecraftian alebo Sopralluoghiano sa oceány začervenajú) + 2,5 ° / -6 ° / + 18 °

XVI zaľadnenie: DIIC 1989 - 2004 (koniec zatmenia Mesiaca a začiatok úzkosti letného tábora, siedme obdobie kryominecraft alebo karamelky) -2 ° / -13 ° / + 14 °

XVII zaľadnenie: DIIC 2026 - 2032 (plán na skrytie cukríkov v poli, ktorý sa nedá uskutočniť a zlyhal, siedme obdobie kryominecraft alebo karamelky) + 0,5 ° / 0 ° / + 7 °

XVIII zaľadnenie: DIIC 2035 - 2056 (neúnosný letný tábor, obdobie ôsmeho Criominecraftiano alebo Campiano) + 19 ° / -35 ° / + 26 °

XIX zaľadnenie: DIIC 2082 - 2102 (rôzne pokarhania v rodine, katarské obdobie) -8 ° / -23 ° / + 5 °

20. zaľadnenie: DIIC 2132 - 2143 (pravdepodobne varené, katarské obdobie) (krátke teploty)

XXI zalednenie: DIIC 2292 - 2313 (ostatní karhania, deviate obdobie kryominecraftov alebo opozície) -5 ° / -8 ° / + 27 °

XXII zaľadnenie: DIIC 2348 - 2357 (výstup z pasáží 2019 nemožný a antikararktický, deviaty kryominecraftovský alebo opozičný) -1,5 ° / -14 ° / + 11 °

XXIII zaľadnenie: DIIC 2424 - 2433 (nízka koncentrácia nápadov a zlá postava v činnosti, interrogické obdobie) 12 ° / -3 ° / 19 °

XXIV. Zaľadnenie: DIIC 2660 - 2670 (okamžitý výbuch výsluchov a vysoká pravdepodobnosť získania nižších ročníkov, desiata a jedenásta kryominecraftová perióda) 5 ° / -11 ° / 9 °

Zalednenie XXV: DIIC 2771 - 2778 (nemožnosť ísť do telocvične, dvanásty Cryominecraftian alebo Anti-Palestrian) -2 ° / -19 ° / + 28 °

XXVI zaľadnenie: DIIC 2835 - 2845 (úzkosť pre zimný tábor v kombinácii s nepretržitým vracaním a gastritídou, najchladnejšie a najnepriepustnejšie zaľadnenie, trinásty kryominecraft alebo veľké obdobie zaľadnenia) 3 ° / -40 ° / 23 °

XXVII zaľadnenie: DIIC 2845 - 2851 (zimný tábor, trináste obdobie kryominecraftov alebo veľké zaľadnenie) 14 ° / 8 ° / 27 °

Zalednenie XXVIII: DIIC 2892 - 3008 (ešte stále ďalšie pokarhania, štrnáste obdobie kryominecraft alebo descendent) 13 ° / -3 ° / 24 °

XXIX zaľadnenie: DIIC 3016 (nedostatok lístkov počas 14. februára, geocentrické obdobie) 12 ° / 5 ° / 39 ° (na konci doby ľadovej)

Zalednenie XXX: DIIC 3295 - 3296 (slabé výsledky na olympijských hrách v matematike, islamské obdobie) 11 ° / 6 ° / 37 ° (na konci doby ľadovej)

Zalednenie XXXI: DIIC 3411 - 3507 (šeky zhromaždené za jediný týždeň, 15. obdobie Criominecraftian alebo Ansian) 16 ° / 4 ° / 32 °

XXXII zaľadnenie: DIIC 3507 - 3515 (najnižší stupeň, aký bol kedy prijatý v angličtine, 15. obdobie Criominecraftian alebo Ansian) 12 ° / 5 ° / 41 ° (na konci zaľadnenia, inak 28 °)

Zalednenie XXXIII: DIIC 3583 - 3587 (nuda a osamelosť po skončení školy, proteroviskivivské obdobie) 17 ° / 2 ° / 44 ° (na konci doby ľadovej, inak 23 °)

Zalednenie XXXIV: DIIC 3595 - 3602 (duševný chaos a psychologické dôsledky bitky o Nový Sluis, šestnáste obdobie kryominecraftov alebo izolianov) 13 ° / -7 ° / 17 °

Zalednenie XXXV: DIIC 3606 - 3614 (po pandémii Covid-19 bolo rozhodnuté vytvoriť pole, ale predovšetkým psychologické dôsledky bitky o Nový Poitiers, sedemnásteho kryominecraftového alebo vismortujského obdobia). 7 ° / -38 ° / + 16 °

Zalednenie XXXVI: DIIC 3616 - DIIC 3624 (celkový duševný chaos a intenzívny strach z budúcnosti, chaotské obdobie) 25 ° / 3 ° / 39 ° (zaľadnenie sa vyskytuje iba pri póloch).

Zalednenie XXXVII: DIIC 3628 - DIIC 3646 (blížil sa letný tábor, osemnáste obdobie kryominecraftov). 19 ° / 1 ° / 30 °.

Zalednenie XXXVIII: DIIC 3658 (prvý vážny záchvat úzkosti z letného tábora, proteropseudokampické obdobie, oligokryominecraftové obdobie) 7 ° / -7 ° / 15 °.

Zalednenie XXXIX: DIIC 3675 - DIIC 3677 (počas posledných dvoch dní tábora začnú niektorí členovia oddelenia zúriť na obdobie cisára, obdobia Telicopseudocampiano, série 8 alebo obdobia Fanerodecadenziano alebo Addiacciano). 18 ° / 0 ° / 54 ° (na konci zaľadnenia, inak 26 °)

Zalednenie XL: DIIC 3720 - DIIC 3732 (nepretržitý pesimizmus, periódy, systém 1, vyšší proterochriokardián, postproterokriokardián, systém 2, proterochiokardián) 9 ° / -31 ° / 45 ° (v interglaciálnom období, inak 25 °)

Zalednenie XLI: 1. januára DIIC 3791 (rôzne hádky, novobipolárne obdobie) 8 ° / 3 ° / 21 °.

Zalednenie XLII: DIIC 3799 (pozri vyššie, mezokróbne obdobie, chronokonfúzne obdobie) -5 ° / -25 ° / + 12 °.

Zalednenie XLIII: 1. januára DIIC 3881 (stále hádky, obdobie preproterotelikapónu) 5 ° / 1 ° / 15 °.

Zalednenie XLIV: 1. januára DIIC 3889 - (problémy pri správe ríše, saturnské obdobie) 19 ° / 6 ° / 28 °.

Zalednenie XLV: 15. september DIIC 4025 - 6. január DIIC 4034 (vypuknutie novej svetovej vojny a 6 dejín, metakronaviridové obdobie) 20 ° / -3 ° / 35 °

Zalednenie XLVI: 1. júna DIIC 4038 - 1. januára DIIC 4061 (zvýšenie počtu prípadov covid, obdobie Cleisecoronaviridian) 15 ° / 10 ° / 40 °

Zalednenie XLVII: 8. januára DIIC 4161 - 31. decembra 4194 (problémy s profesorom matematiky a fyziky, rôzne spory, druhé zvýšenie počtu prípadov covid, 6,5 filozofie, zničenie Itheirboireas Niuovias). 29°/-7°/35°

Zalednenie XLVIII: DIIC 4224 - DIIC 4300 (nepretržitý hnev, generovaný predovšetkým piesňou Hnev nikdy neumiera hooverfonickej, čoraz silnejšej posadnutosti Mendelom, nárast angažovanosti napriek covidom, strach zo straty kontroly nad všetkým, tiež sa verí, že existujú sprisahania všetkého, obdobia renesancie a crioterrariánu) 17 ° / -5 ° / 30 °.

Zalednenie XLIX: DIIC 4510 - DIIC 4553 (smútok bez akéhokoľvek dôvodu, ktorý sa zdá byť paradoxný, napríklad keď v otázke vedy prijal 10 alebo vôbec nie drastickú situáciu ako v prípade zaľadnenia XXVI, toto zaľadnenie sa tiež považuje za opakovanie XXXV) 13 ° / -21 ° / 40 ° (kolaps limitu plaču na -15 °).

Zľadovatenie: DIIC 4625 - 2. január DIIC 4647 (infekcia a strach, že sa mesačné fázy Terárie nezhodovali s fázami očakávanými systémom IIC, infekčné obdobie) 25 ° / 11 ° / 36 °

Zalednenie LI: 1. januára DIIC 4740 - 31. decembra DIIC 4753 (profesor taliančiny a latinčiny sa rozhodne spochybniť po 2 dňoch žrebovaním bez predchádzajúceho upozornenia) 20 ° / 17 ° / 44 °

Zaľadnenie LII: 1. januára DIIC 4762 - prebieha (smútok bez zjavného dôvodu, spôsobený - podľa Gabba XXXIX Sokrata II. - náhly pokles hladín kortizolu po talianskom výsluchu) ?? / ?? / ??


Register

Včasnostredoveká-minecraftová fáza - druhá časť

Týmto spôsobom sa nazýva prvá fáza vojny pred dosiahnutím prvej mierovej zmluvy v DIIC 3646 (teda od DIIC 3587 do DIIC 3646). Po porážke v bitke pri Nuova Sluis sa Gabbo XXIV nevzdáva a vytvára novú, mocnejšiu armádu: 2 500 000 mužov, z toho 1 500 000 vybavených puškami a 1 000 000 strelcov, pričom utratí 40% cisárskej pokladnice. Mary Jane Ficarotta vzrástla z 500 000 mužov na 1 700 000.

Prvá bitka o New Crècy

Bitka sa bojuje v kaštieli neďaleko Itheirboireas Niuovias 1. mája DIIC 3602. Z 2 500 000 vojakov Gabba XXIV. Bolo celkovo 900 000 mŕtvych, zatiaľ čo Mary Jane Ficarotta stratila iba 1 000 000 mužov z 1 700 000. V tejto bitke, na rozdiel od bitky Nuova Sluis, trvala iba pár minút a bola skutočným krviprelievaním. Armáda Mary Jane Ficarotty tiež vzala 1 000 000 zajatcov. Táto bitka bola skutočnou konfrontáciou, pretože obe armády postupovali proti sebe. Príchodom na vzdialenosť iba 10 metrov sa začala strašná konfrontácia. Armáda Mary Jane Ficarotty bola vybavená nepriestrelnými vestami, vďaka ktorým boli pušky prakticky nepoužiteľné (v skutočnosti bolo v nepriateľskej armáde iba 150 000 mŕtvych):

Bitka pri Novom Castillone

Toto je jedna z dvoch bitiek, ktorú vyhrala armáda Gabba XXIV., Ktorá uzákonila zákon, podľa ktorého musia vojaci bojovať pomocou brnenia. Armádu tvorilo 3 000 000 mužov, 1 400 000 nových vojakov, 600 000 vojakov, ktorí prežili bitku pri Novom Crècy, a milión zajatých vojakov, ktorí boli 26. augusta oslobodení vďaka veľkému výkupnému. DIIC 3602. bojovali v meste Nova Castillon, v nepriateľskom supersystéme, medzi 10. a 12. septembrom DIIC 3602.

1. septembra bola armáda DIIC 3602 vedená na 500 000 rôznych kozmických lodiach s maximálnou kapacitou 6 vojakov vyrobených z titánu špeciálne pre túto bitku. Armáda Mary Jane Ficarotty mala iba 650 000 vojakov, ktorí boli úplne porazení, a to vďaka početným granátom hodeným na nepriateľskú loď, ktorá bola iba jednou. Bitka trvala niekoľko minút, presnejšie 4: o 20:19 22. júna sa začal útok armády Gabba XXIV., Ktorá začala vrhať granáty. Kozmické lode boli usporiadané do 500 radov po 1000 lodí. O 20:21 si armáda Gabba XXIV všimla, že v nepriateľskej kozmickej lodi je slabé miesto: motor. Potom armáda začala vrhať granáty týmto smerom a úplne zničila túto nepriateľskú loď. V armáde Gabba XXIV bolo len 10 000 úmrtí a v armáde Mary Jane Ficarottovej 650 000 úmrtí, 100% nepriateľskej armády zomrelo pre nedostatok kyslíka a problémy súvisiace s atmosférickým tlakom.

Bitka o Nové Poitiers

Toto bola jedna z najkrvavejších bitiek v histórii Minecraftu.

Bitka sa viedla medzi 15. aprílom a 14. júnom roku Minecraftu 3606, presne medzi 15.30 a 17.30 h 24. júna 2020, na strednej rovine, kde bola postavená cesta do opustenej dediny medzi DIIC 3392 a DIIC 3400. Gabbo Armádu XXIV tvorilo 4 000 000 mužov vybavených puškami najnovšej generácie, ale aj stredovekými zbraňami (ktoré mali najmenej udatných vojakov, asi 150 000), zatiaľ čo protivník vlastnil iba 250 000 mužov (so zbraňami pochádzajúcimi pôvodne z doby Sumerov, vzhľadom na strašnú porážku v bitke pri Nuova Castillone). Medzi 15:30 a 16:29 mala armáda Gabba XXIV prevahu, dokázala vziať 100 000 zajatcov a zabiť 50 000 vojakov nepriateľskej armády (celkovo sa iba 50 000 podarilo uniknúť) bez úmrtia v jeho armáde, avšak v 16 rokoch: 30 malej armáde len s 50 000 ďalšími mužmi sa podarilo poraziť (s pomocou 1 300 000 výbušných bômb, lukov s horiacimi šípmi, ktoré dokázali vystreliť šíp každé dve sekundy, a 350 000 kanónov z iného spojeneckého Supersystému (Hammlioto)) armády rovnako silný ako Gabbo XXIV., ktorý zabil 1,2 milióna mužov a zajal 2,5 milióna väzňov, sa podarilo uniknúť iba 8,3% armády (250 000 mužov). Táto bitka začala najtemnejším obdobím v histórii supersystému Minecraft za posledných 3606 rokov a naopak najskvostnejším obdobím v histórii supersystému Mary Jane Ficarotta. Po tejto bitke teplota na rovníku klesla v priemere na -22 ° C, čo zmrazilo celý svet, ďalších 2 000 000 ľudí zomrelo na podchladenie a ďalších 750 000 samovrážd. Dôsledky bitky boli hrozné a dokonca zasiahli aj civilistov.

Pochvala z Itheirboireas Niuovias o Obliehanie New Orleans

Obliehanie sa datuje 15. júla DIIC 3614. Gabbovi XXIV sa podarilo získať späť 250 000 kozmických lodí z 500 000 použitých v bitke pri Nuova Castillone na prekročenie medzipriestoru medzi dvoma Supersystémami. Armáde Gabba XXIV., Ktorá sa skladala z 1 500 000 mužov, sa podarilo obkľúčiť mesto New Orleans v nepriateľskom Supersystéme a prepadnúť ho, ale Minecraft Supersystem nechcel mesto dobyť, pretože by bolo príliš ťažké zvládnuť vzdialenú kolóniu v r. iný supersystém uprostred vojny. Obkľúčenie však vyhral Gabbo XXIV.

Druhá bitka o Nový Crècy

Táto bitka sa viedla krátko pred mierovou zmluvou, 1. januára DIIC 3646.

Armáda Gabba XXIV stratila 350 000 vojakov z 1 000 000 a 600 000 z nich bolo zajatých v nepriateľskej armáde, bolo len 80 000 mŕtvych a z 1 400 000 vojakov neboli väzni. Armáda Gabba XXIV stratila väčšinu svojej morálky natoľko, že armádu tvorilo oveľa menej mužov ako Mary Mary Ficarotta. 1. januára sa armáda DIIC 3646 armády Gabba XXIV rozhodla ustúpiť do hôr blízko kaštieľa, na južnej strane (na rovnakom mieste ako prvá bitka o Crècy), aby mala prinajmenšom výhodu streľby guľkami zhora. Napriek tomu sa armáda Gabba XXIV stále nachádzala v nevýhode, pretože bola dobre viditeľná z údolia. Nepriateľská armáda sa dostala na severnú stranu a vojna sa potom viedla v rovnakej nadmorskej výške, aj keď medzi oboma stranami bolo 100 blokov. Armáda Gabba XXIV bola v nevýhode, pretože nevedela, kde je nepriateľská armáda, ale nepriateľská armáda vedela, kde je armáda Gabba XXIV. Nepriateľská armáda zaútočila ako prvá a zabila 300 000 mužov, ďalších 50 000 bolo zabitých na úteku a ďalších 600 000 bolo zajatých. Iba 5% armády Gabba XXIV sa podarilo uniknúť bez zabitia alebo zajatia.

Mierová zmluva DIIC 3646

Mier bol podpísaný 2. januára DIIC 3646, tj 12. júla 2020, navrhnutý Supersystémom Mary Jane Ficarotty a prijatý Supersystémom Minecraftu, a to kvôli letnému táboru, od 19. do 26. júla 2020. Toto prímerie však , nebude trvať veľmi dlho, v skutočnosti Gabbo XXIV. vyhlási vojnu znovu Supersystému Márie Jane Ficarottovej 1. januára DIIC 3678. Od tohto roku sa začne neskorostredoveká fáza vojny

Obnova nepriateľských akcií - neskorá stredoveká-minecraftová fáza - prvá časť

V DIIC 3678 sa obnovilo nepriateľstvo a tiež druhá časť vojny na rozdiel od prvej časti vojny (raná stredoveká-minecraftová fáza), v druhej časti sme svedkami čoraz menej senzačných porážok, ale zároveň nádeje víťazstva vo vojne začali drasticky klesať, najmä po bitke pri Nuova Azincourt v roku 3720. Už sa bitky nekonali, pretože v prvej časti neskorostredovekej fázy bol stanovený iba dátum bitky pri Nuova Azincourt.


Začiatok antropocénu

V lamogordo, Nové Mexiko, USA, 16. júla 1945. Uprostred púšte Jornada del Muerto sa nachádzala bomba plutónia s kódovým označením Prístroj . Je to prvý jadrový test v histórii. Od tejto detonácie bolo odpálených 2 421 jadrových zariadení, ktoré produkovali izotopy inak absentujúce v prírode. Jednoznačná stopa prechodu človeka na Zem, určená na prežitie jeho tvorcu desaťtisíce rokov v geologickej pamäti planéty. Alamogordo, Nové Mexiko, USA, 16. júl 1945 je podľa mnohých miestom a dátumom, kedy sa antropocén začal. Nová éra planéty, prvýkrát vytvorená aktivitou jedného z jej nájomcov.

Vytrvalé izotopy povedia našim pravnukom príbeh oblohy plnej oxidu uhličitého zo spaľovania uhlia a ropy, zatiaľ čo oceľ, betón a plast môžu charakterizovať našu osobnú geologickú vrstvu: chronostratigrafickú sériu antropocénu.

Po siedmich rokoch debaty venovanej zhromažďovaniu dôkazov, vlani v lete 35 vedcov a odborníkov zhromaždených v pracovnej skupine pre antropocén oficiálne požiadalo o uznanie antropocénu v geologickom časovom meradle. V nasledujúcich rokoch bude skupina pokračovať v zbere údajov a vypracovaní analýz na podporu teórie, ktorú bude Medzinárodná komisia pre stratigrafiu skúmať až potom, ako bude možné konečné rozhodnutie formalizovať Medzinárodnou úniou geologických vied.

Tento proces je všetko, iba nie z kopca. V skutočnosti veľmi zrejmé stopy dnes nemusia byť vôbec v rozľahlosti geologického času: trvanie epochy zvyčajne trvá desiatky miliónov rokov.

Obdobie, ktoré prešlo dlhou cestou
Myšlienka, že ľudská činnosť by mala byť považovaná za geologickú silu vo všetkých intenciách a cieľoch, je kuriózne prítomná, pretože inštitúcia holocénnej epochy (najnovšia geologická epocha, súčasná, ktorej začiatok bol konvenčne stanovený pred asi 11 000 rokmi) navrhnutá Charles Lyell v roku 1833. Prvý, kto sledoval, ako môže človek ohroziť svoje vlastné prežitie na planéte, bol pravdepodobne George Perkins Marsh v roku 1864. Vo svojej eseji Človek a príroda alebo zemský povrch upravený človekom , zdôraznil potrebu ochrany prírody a dôležitosť „obnovenia narušenej harmónie“.

Najmä v súvislosti s odlesňovaním, ktoré sa odohráva v stredomorských regiónoch - viac ako dvadsať rokov bol Marsh veľvyslancom USA v Taliansku, odsúdil premenu bujných krajín na mesačné púšte. Bol to však Talian Antonio Stoppani, ktorý v človeku rozpoznal „novú telurickú silu s mocou a univerzálnosťou porovnateľnou s veľkými silami planéty“. Bolo to roku 1873, keď Stoppani definoval túto novú fázu ako „antropozoickú éru“. Rovnakého názoru bol aj ruský geochemik Vladimir Vernadskij, ktorý v roku 1924 napísal: „Rovnováha v migrácii živlov nastolená počas dlhých geologických časov je narušená intelektom a činnosťou ľudí. Teraz sa týmto smerom dostávame do obdobia zmien v podmienkach termodynamickej rovnováhy v biosfére “.

Schopnosť uskutočňovať jadrové reakcie, a teda transformovať chemické prvky, prinútila Vernadskij a jeho kolegu Pierra Teilharda de Chardina k hypotéze o príchode tretej fázy vývoja Zeme, ktorá sa volá noosféra (doslova „sféra myslenia“) sledujúca geosféru a biosféru. Iba na začiatku 80. rokov 20. storočia vytvoril americký biológ Eugene Stoermer termín Anthropocene, bez toho, aby ho formálne formuloval. Bude to priateľ a kolega Paul Crutzen, holandský chemik, ktorý získal Nobelovu cenu za priekopnícke štúdie o ozóne v atmosfére, aby tento koncept preslávil v roku 2000 vydaním eseje. Vitajte v antropocéne! .

Izotopy, plastové a kuracie kosti
Na definitívne zhrnutie dôkazov v prospech antropocénu je článok publikovaný v časopise Science v januári 2016 24 členmi pracovnej skupiny pre antropocén, vrátane Paula Crutzena. Recenzia, v ktorej vedci skúmali širokú škálu antropogénnych markerov a variácií prítomných v sedimentoch a ľade najrôznejších lokalít po celom svete. Kolísanie niektorých chemicko-fyzikálnych parametrov, ako je koncentrácia oxidu uhličitého - najvyššia za posledných 65 miliónov rokov - a metánu v atmosfére, bola oveľa širšia a rýchlejšia, ako nastala na konci posledného zaľadnenia.

Tuhé častice a popol zo spaľovania fosílnych uhľovodíkov, ktoré sa dajú odlíšiť od tých, ktoré prirodzene vznikajú pri požiaroch, sa dostali do najodľahlejších kútov planéty. Narušený je nielen cyklus uhlíka, ale aj cyklus fosforu a dusíka: v porovnaní s devätnástym storočím nadmerné používanie hnojív zdvojnásobilo prítomnosť fosforu v pôde, zatiaľ čo množstvo dusíka je najvyššie z posledných. 2,5 miliardy rokov. Tieto anomálie sprevádza prítomnosť úplne nových materiálov, ako je 50 miliárd ton betónu, 500 miliónov ton hliníka a najmenej 300 miliónov ton plastu.

A nielen to: podľa výskumníkov Hlbokého uhlíkového observatória predstavuje priemyselná revolúcia najdôležitejšiu diverzifikačnú udalosť minerálov po Veľkej oxidácii alebo akumuláciu vzdušného kyslíka, ku ktorej došlo pred dvoma miliardami rokov a ktorá spôsobila vznik asi dvoch tretín známych druhov. Na planéte sa nachádza viac ako 5 200 minerálnych druhov, z ktorých 208 pochádza z viac-menej priameho pôsobenia človeka a koncentruje sa v posledných troch storočiach.

Ruka človeka bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej ohromená, dokonca aj vo fosílnych asociáciách: podľa niektorých autorov za niečo viac ako jedno storočie spôsobil náš druh počet zvierat na planéte na polovicu, čo sa javí ako nové vymieranie hmoty . Nie všetky zvieratá sú rovnako obeťami človeka: na uspokojenie rastúceho dopytu po potrave profitovali z nášho šírenia domáce druhy, a to až tak, že fosílie z kurčiat sa považujú za vážnych kandidátov na identifikáciu antropocénu. Najviditeľnejšie, synchrónne a všadeprítomné stopy, ktoré zanecháva človek, však budú izotopy produkované pri detonácii jadrových zariadení: polčas rozpadu 239 plutónia je 24 200 rokov. Pozícia pracovnej skupiny pre antropocény je jasná: od polovice minulého storočia existujú také rozdiely vo vzťahu k predchádzajúcim geologickým vrstvám, ktoré odôvodňujú novú jednotku geologického času.

Je to otázka dátumov
Geológia sa pohybuje veľmi pomaly, rovnako ako geológovia. Stanoviť v súčasnosti čo mohol byť sledovaní tisíce rokov je úlohou prorokov, tvrdia najkritickejší a zdôrazňujú, že je príliš skoro formalizovať éru, ktorej začiatok ešte možno ani neprišiel.

Se praticamente nessuno nega l’impatto dell’uomo, in molti spingono per una definizione culturale, piuttosto che geologica, dell’Antropocene. Al pari del Neolitico, l’Antropocene potrebbe designare una fase dell’evoluzione umana ed essere dunque slegata da datazioni più rigide. Un compromesso prudente, che permetterebbe di ignorare la domanda fondamentale: quando è iniziato l’Antropocene?

Per definire una nuova epoca geologica bisogna individuare nelle rocce uno specifico marcatore, sia esso un’anomalia isotopica o un’associazione fossile, sincrono e diffuso in qualunque luogo del pianeta. Ecco perché gli isotopi liberati a partire dal 1945 nelle esplosioni nucleari rappresentano probabilmente il miglior termine di riferimento. Ma non l’unico: la principale alternativa è la rivoluzione industriale con l’impennata delle emissioni di gas serra, osservabile per esempio nelle carote di ghiaccio.

C’è invece chi propone di prendere come riferimento l’invenzione dell’agricoltura, che in 10.000 anni ha stravolto la fisionomia del suolo di buona parte del pianeta. Altri ancora propendono per il 1610, quando vaiolo e schiavismo fecero crollare la popolazione del Nuovo Mondo: l’espansione dei boschi fece crollare l’anidride carbonica in atmosfera di sette parti per milione.

Anche se finalmente abbiamo preso coscienza della portata storica del nostro impatto sulla Terra, il dibattito è tutt’altro che chiuso e proseguirà nei prossimi anni. Un ritardo insignificante per la scala dei tempi geologici, i cui gradini più consunti hanno miliardi di anni.


Motivi che hanno causato l'inizio e la fine dell'ultima glaciazione

Lo ha scelto Mirella: Mi è piaciuto per tantissimi motivi. Sopratutto per il finale a sorpresa. Il carnefice e la vittima si scambiano i ruoli e l'amicizia muta nell'odio. Le situazioni si rovesciano.
Quando Martin chiede pietà usa frasi e emozioni espresse dalle vittime, ma senza il pentimento per quello che aveva causato. Il fastidio provato per questo è stato grande. Il libro nonostante la portata dell'argomento è leggero e, senza fiumi di inchiostro, affronta temi grandi e quotidiani non discussi ma esplicati.
Il messaggio, chiarissimo, scritto nel '38 risulta quasi chiaroveggente.

Concetta: Confermo il pensiero di Mirella. Mi è piaciuta la forma epistolare. Il tema è attuale. Il potere, la sopraffazione, i conflitti. I cambiamenti delle 2 figure sono dipinti con bravura. Martin disprezza l'amico liberale e sentimentale. E paragona gli ebrei a un cancro. Il bene vince il male beffeggiandolo.

Loredana: Mi è piaciuto. Quando nel libro appare il primo “indirizzo sconosciuto”, quando la ragazza non viene più raggiunta dalle missive, mi sono stupita, poi la fine mi è piaciuta, un salto che salva il libro dalla banalità.
Il libro mi è risultato cattivo, ma liberatorio.

Michele: Breve, senza grandi potenzialità. Argomento attuale. Sono contrario alle vendette. Nel finale emerge una cattiveria che non condivido. Accolgo tutti anche chi mi fa del male e nonostante questo perdono.
Michele poi affronta vari temi, non direttamente legati al libro che riesce a stimolare confronti tra altre situazioni di potere e sopraffazione. Equilibri difficili tra ideali, idealismi e il vivere quotidiano che può risultare schiacciato

Maddalena: Mi è piaciuto tantissimo. In generale non pensavo si potessero sintetizzare tante cose in poche pagine.
Il libro va oltre a tanto. Nell'ultima lettera : Temo per la mia vita, Per la MIA vita. E' incredibile come l'egoità venga esplicata in questa frase. L'incapacità di ascolto dell'altro è smisurata. La scrittura femminile dell'autrice tocca il ruolo della donna e i pesi che porta. Per il periodo storico in cui è scritto è notevole.

Oscar: Ho letto nel testo l'argomento “i tradimenti di amicizie”, il libro mi dava fastidio, forse proprio per l'argomento. la vendetta lo ha riscattato. L'ho trovato giustissimo.
Albert Einstain in una compilazione di una scheda, alla domanda razza dichiara di appartenere alla razza umana. Unificare, generalizzando, esseri umani con rappresentazioni limitanti e pregiudizievoli, (negri, ebrei. ) in un unicità indifferenziata risulta drammatico. Ci si può unire per quel che ci accomuna.

Annamaria: Il Punto focale che mi ha colpita è la lungimiranza con la quale si determina la modalità della vendetta e lo strumento: Il regime stesso. I contenuti sono già stati esplicati, l'argomento è corposo.
L'effetto letterario mi ha stupito, riesce a rendere visibile la busta della lettera tornata al mittente.

Marinella: Tante le cose già dette che condivido. Mi è piaciuta tantissimo la vendetta. Mi ha fatto rammentare un film “Il voltapagine”, col quale ho goduto lo stesso piacere, bellissimo.

Franca: Ben riuscito stilisticamente. Senza retorica, quasi teatrale per l'immediatezza. Evidenzia come gli ideali possano diventare ideologie e rovinare la vita.

Giovanna: Mi piace la semplicità della vendetta. La scrittrice non era una premonitrice, gli accadimenti erano noti, ma non si faceva nulla. Ricordo “Amen”, un film in cui si vede come il protagonista vuole verificare le gli avvenimenti (campi di sterminio, ecc).
Quando la ragazza viene uccisa in fondo penso che per il “padre di famiglia” tedesco è un modo per lavare la colpa dell'adulterio, la vita che faceva il tedesco era ricca, piacevole. Come non abbandonacisi con facilità? Come non rifiutare il rischio e la colpa di una verità scomoda.
Il film “Inside man” mosra i diamanti rubati da un banchiere a degli ebrei. Li aveva denunciati e si era impossessato dei loro beni. Era facile e portava ricchezza. La sintesi del libro è notevole.
In America lontani dai luoghi, con le stesse armi che gli avevano tolto la figlia il padre applica la sottile vendetta.

Giuseppe: Si sapeva dei lager. E il libro lo narra. Il cambiamento di stato è agghiacciante. La descrizione iniziale dell'amicizia, la tensione che fa sperimentare per quel che dovrebbe essere, è bellissima e mi ricorda noi Assorbilibri.
Nel film si è riempita la sostanza offerta dal testo con tante cose inutili.

Marisa: Si legge con una tensione crescente. Quasi banale all'inizio. Poi ripercorrere il passaggio al consenso del popolo tedesco viene vissuto attraverso le pagine scritte.
Quanti erano in buona fede? Quanti seguirono una dottrina? Quanta la paura e viltà? Un telaio che non conosce coscienza e perdona. La vendetta colpisce e rende colpevolezza e consapevolezza. Grande sintesi

Massimo M.: L'avevo letto un anno fa e riletto in questi giorni. Ogni volta ci trovo qualche cosa in più. E' sintetico e a rileggerlo è quasi incredibile sia così corto ma riesca a contenere tutto quello che mi ha fatto vivere.
Tradire un'amicizia è molto frequente. Qui il caso è particolare. Ma talvolta i preconcetti precludono a tal punto.

Roberto: Come mai dopo 50 anni leggiamo questo libricino. Gli americani avevano bisogno di storie come queste? Viene stampato sul Rider Digest prima dell'invio in guerra.
Pearl Harbour. Un po' dozzinale dal punto di vista psicologico. Ma ci vedo sotto molte verità storiche non raccontate che hanno determinato, con giochi di potere, situazioni che si possono leggere in diversi modi. Roberto pone tante ipotesi storiche non valutate solitamente al centro delle quali emerge un'America non salvifica,opportunista e assolutamente manipolatrice di verità storiche. Discuterne è difficile proprio per la difficoltà di verificare la tesi.

Alessandra: Il libro, breve, si legge con facilità anche in lingua originale, pensieri lineari esposti con un inglese semplice. In alcuni punti questo è quasi disarmante. La lettera scritta dal “padre di famiglia “ tedesco per raccontare a un altro padre e amico la morte di una figlia (che era stata anche sua amante!) è di una tale ottusità e insensibilità nell'esposizione del fatto da risultare non credibile a mio avviso.
Ma a parte questo, il palesare, con la vendetta “karmica”, il vivere ciò che si determina nell'altro, è geniale.

Donatella: E' già stato detto quasi tutto, ma una cosa mi ha colpioto molto. Martin si svela per quel che è già quando racconta le gravidanze della moglie. All'inizio la sua visione della donna e il suo poco ascolto dell'altro, fanno intuire la sua presunzione ottusa, e i suoi dubbi fino all'accetazione del nazismo ce la confemano.

Tomas: Ho letto 2 volte il libro. In 2 lingue. La prima volta troppo velocemente e non l'avevo capito. Riletto ho colto tante cose nuove.
Alcuni momenti mi lasciavano perlessi ebrei riccchi e furbi? Alcuni aneddoti del libro cadomo nel pregiudizio sulla ricchezza e l'avidità furba degli ebrei. Per me comunque la vendetta di chiusura è troppo forte.

Gabriella: Leggendolo ho provato una grande soddisfazione perchè il tedesco è proprio una persona piena di se. (Scusa Gabri penso di aver saltato qualche cosa, inserisci ti prego.)
Inaspetato l'inizio della fine. Mi è piaciuto

Massimo I.: Affronterò il libro dal punto di vista letterario. Alla luce di questa lettura, penso che dare una seconda opportunità, (una terza opportunità non la darei) a uno scrittore che inizialmente non ti è piaciuto, è cosa da fare.
Avevo letto “Senza ritorno” e non mi era piaciuto. Lo avevo trovato superficiale. L'ho gettato e me ne sono pentito. Lo stile epistolare non è una novità. Nell'Antologia letteraria americana rammento delle lettere scambiate tra i protagonisti (non rammento più l'autore Massimo integra plese) che passavano dalla passione al gelo più assoluto come accade in questo libro. Mi era piaciuto. Un romanzo a tesi. L'autrice talvolta esagera per rafforzare la situazione, ma, come nella lettera in cui comunica la morte della figlia, lo scritto riesce a diventa grottesco.


Indice

 • 1 Descrizione
 • 2 Visione d'insieme
 • 3 Denominazioni locali dell'ultimo periodo glaciale
  • 3.1 Glaciazione Pinedale o Fraser, nelle Montagne Rocciose
  • 3.2 Glaciazione Wisconsin, nel Nord America
  • 3.3 Glaciazione della Groenlandia
  • 3.4 Glaciazione devensiana, nelle Isole Britanniche
  • 3.5 Glaciazione Weichseliana, in Scandinavia e Nord Europa
  • 3.6 Glaciazione Würm, nelle Alpi
  • 3.7 Glaciazione Merida, nelle Ande venezuelane
  • 3.8 Glaciazione Antartica
 • 4 I cicli glaciali
 • 5 Note
 • 6 Voci correlate
 • 7 Altri progetti
 • 8 Collegamenti esterni

Fu la quarta glaciazione del Pleistocene, la prima epoca del Quaternario: ebbe inizio circa 110.000 anni fa e terminò circa 12.000 anni fa. Su tutto il pianeta Terra si verificò un abbassamento generale della temperatura e un'ulteriore espansione dei ghiacciai nell'attuale zona temperata. Durante questa glaciazione i livelli dei mari si abbassarono di oltre 120 m. Alla fine di questa glaciazione, seguì un periodo tardiglaciale, in cui la temperatura e le precipitazioni raggiunsero gradualmente i valori attuali (inizio Olocene 11.000 anni fa).

Durante questo periodo vi furono diversi mutamenti tra l'avanzamento e l'arretramento dei ghiacciai. La massima estensione della glaciazione avvenne approssimativamente 18.000 anni fa. Mentre il modello generale di raffreddamento globale e l'avanzamento dei ghiacciai fu simile, le differenze locali nello sviluppo dell'avanzamento e arretramento rendono difficile confrontare i dettagli da continente a continente. [1]

L'ultimo periodo glaciale viene talvolta colloquialmente indicato come "ultima era glaciale", sebbene questo uso sia inesatto perché un'era glaciale è un lasso di tempo molto più lungo di temperature fredde in cui i ghiacciai continentali coprono vaste zone della Terra, come la regione antartica. I periodi glaciali invece, si riferiscono a fasi più fredde all'interno di un'era glaciale separati da periodi interglaciali. Perciò, la fine dell'ultimo periodo glaciale non rappresenta necessariamente la fine dell'ultima era glaciale.
La fine dell'ultimo periodo glaciale avvenne circa 12.500 anni fa, mentre la fine dell'ultima era glaciale potrebbe non essere ancora avvenuta: piccole prove indicano un arresto del ciclo glaciale-interglaciale degli ultimi milioni di anni.

L'ultimo periodo glaciale è la parte più conosciuta dell'attuale era glaciale, venne intensivamente studiato nel Nord America, Eurasia settentrionale, Himalaya e in altre regioni che in passato erano ghiacciate. Le glaciazioni avvenute durante questo periodo glaciale coprivano molte aree, principalmente l'emisfero settentrionale e, meno estesamente, l'emisfero meridionale. Hanno nomi differenti, sviluppatisi sia per motivi storici sia per la loro distribuzione geografica:

 • Fraser (nella Cordillera Pacifica del Nord America)
 • Pinedale
 • Wisconsiniano (nel Nord America centrale)
 • Devensiano (nelle Isole Britanniche)
 • Midlandiano (in Irlanda)
 • Würm (nelle Alpi)
 • Merida (nel Venezuela)
 • Weichseliano (nella Scandinavia e Nord Europa)
 • Vistoliano (nel Centro Europa settentrionale)
 • Valdai nell'Europa orientale
 • Zyryanka in Siberia
 • Llanquihue nel Cile
 • Otira in Nuova Zelanda

L'ultima glaciazione si incentrò sugli enormi ghiacciai continentali del Nord America ed Eurasia. Considerevoli aree nelle Alpi, Himalaya e nelle Ande furono coperte di ghiaccio, e l'Antartico rimase ghiacciato.

Il Canada fu quasi completamente coperto dal ghiaccio, come pure la parte settentrionale degli USA, entrambi sormontati dall'immenso ghiacciaio Laurentide. L'Alaska rimase per la maggior parte libera dal ghiaccio a causa delle condizioni aride del clima. Le glaciazioni locali erano presenti nelle Montagne Rocciose, nel ghiacciaio della Cordillera, e, come calotta di ghiaccio e calotta polare, nella Sierra Nevada della California settentrionale. [2]

Nella Britannia, Europa continentale e Asia nord-orientale, il ghiacciaio scandinavo ancora una volta arrivò fin nelle zone settentrionali delle Isole Britanniche, Germania, Polonia e Russia, estendendosi verso est fino alla Penisola di Taimyr nella Siberia occidentale. [3] La massima estensione della glaciazione della Siberia occidentale avvenne approssimativamente da 18.000 a 17.000 anni fa e perciò più tardi che in Europa (22.000–18.000 anni fa). [4] La Siberia nord-orientale non era coperta da un ghiacciaio su scala continentale. [5] Erano invece di vasta estensione, ma circoscritti, i raggruppamenti di coltri ghiacciate che coprivano le catene montuose nella Siberia nord-orientale, includendovi le montagne del Kamchatka-Koryak. [6]

L'Oceano Artico compreso tra le grandi distese ghiacciate dell'America e dell'Eurasia probabilmente non si congelò del tutto, ma rimase coperto da un sottile strato di ghiaccio soggetto alle oscillazioni stagionali e pieno di iceberg che si staccavano dalla circostante banchisa congelata. Dalla composizione dei sedimenti ritrovati nei carotaggi d'alto mare, sembra anzi che ci siano stati anche periodi in cui l'acqua non ghiacciava affatto. [7]

Al di fuori della coltre ghiacciata principale, si ebbero anche estese glaciazioni nelle catene montuose delle Alpi e dell'Himalaya. Al contrario delle ere glaciali precedenti, la glaciazione Würm diede luogo a piccole calotte ghiacciate perlopiù confinate nei ghiacciai di fondovalle, che facevano sfociare le loro lingue fino alle aeree pedemontane. Più a oriente, il Caucaso e le montagne della Turchia e dell'Iran furono ricoperte da locali estese gelate e piccole calotte ghiacciate. [8] , [9]

Nell'Himalaya e nell'altopiano del Tibet i ghiacciai avanzarono in modo considerevole, in particolare tra 47.000 e 27.000 anni fa [10] mentre era contemporaneamente in corso un generale riscaldamento nel resto del globo. [11] Tuttavia la formazione di una calotta ghiacciata continua nell'altopiano del Tibet non è accettata da tutti. [12]

In altre aree dell'emisfero boreale non si ebbero glaciazioni estensive, ma piuttosto piccoli ghiacciai localizzati nelle zone più elevate. Alcune aree di Taiwan si ghiacciarono ripetutamente tra 44.250 e 10.680 anni fa [13] e lo stesso fenomeno si ripeté nelle catene montuose giapponesi. In entrambe le aree, la massima estensione dei ghiacciai si ebbe tra 60.000 e 30.000 anni fa. [14]

Ghiacciai di estensione ancora minore si ebbero in Africa, come ad esempio nell'Atlante, nelle montagne del Marocco, nel massiccio del Monte Atakor nel sud dell'Algeria e in altre montagne dell'Etiopia. Nell'emisfero antartico dell'Africa orientale, una coltre ghiacciata di parecchie centinaia di chilometri quadrati si estendeva sul massiccio del Kilimanjaro, sul Monte Kenya e sul Monte Ruwenzori tanto che i residui di questi ghiacciai sono visibili ancora oggi. [15]

Le glaciazioni nell'emisfero antartico furono meno estese a causa dell'attuale configurazione dei continenti. C'erano calotte ghiacciate nel ghiacciaio patagonico delle Ande e ci sono tracce di sei successivi avanzamenti glaciali tra 33.500 e 13.900 anni fa nelle Ande cilene. [16]

L'Antartide era interamente coperta di ghiacci, come al giorno d'oggi, senza nessuna zona scoperta. In Australia solo una piccola area nei pressi del monte Kosciuszko risultava ghiacciata, mentre in Tasmania la glaciazione fu più estesa. [17] La Nuova Zelanda vide una glaciazione nelle Alpi meridionali, dove si possono distinguere almeno tre avanzamenti glaciali. [18] Calotte glaciali locali erano presenti anche in Indonesia, dove sono tuttora conservati resti delle glaciazioni del Pleistocene. [19]

Glaciazione Pinedale o Fraser, nelle Montagne Rocciose Modifica

La glaciazione Pinedale (Montagne Rocciose centrali) o glaciazione Fraser (ghiacciaio continentale della Cordillera) fu l'ultima delle maggiori glaciazioni ad apparire sulle Montagne Rocciose negli Stati Uniti. La Pinedale durò approssimativamente da 30.000 a 10.000 anni fa e arrivò alla sua massima espansione nel periodo di tempo che va da 23.500 a 21.000 anni fa. [20] Questa glaciazione fu piuttosto distinta da quella principale del Wisconsin, poiché essa fu soltanto vagamente relazionata ai giganteschi ghiacciai continentali e fu invece composta da ghiacciai montani, che si fondevano con quello continentale della Cordillera americana. [21] Il ghiacciaio della Cordillera produsse caratteristiche come il lago glaciale Missoula, che rompeva il suo sbarramento di ghiaccio causando le massicce inondazioni di Missoula. I geologi stimano che il ciclo di inondazione e ri-formazione del lago durava circa 55 anni e che le inondazioni si ripeterono approssimativamente 40 volte nell'arco di tempo di 2.000 anni che va da 15.000 a 13.000 anni fa. [22] Vaste inondazioni da lago glaciale come queste non sono insolite oggigiorno in Islanda e in altri luoghi.

Glaciazione Wisconsin, nel Nord America Modifica

L'Episodio Glaciale del Wisconsin fu l'ultimo dei grandi avanzamenti dei ghiacciai continentali verso quello del Laurentide in Nord America. Questa glaciazione è costituita da tre massimi periodi glaciali (comunemente chiamati fasi glaciali) separati da periodi interglaciali (come quello in cui attualmente viviamo). Le tre fasi glaciali sono denominate, dalla più vecchia alla più recente, Tahoe, Tenaya e Tioga. La Tahoe raggiunse la sua massima estensione probabilmente circa 70.000 anni fa, forse come conseguenza della super eruzione del Toba. Poco si conosce riguardo alla Tenaya. La Tioga fu la meno intensa e l'ultima dell'Episodio del Wisconsin. Essa ebbe inizio circa 30.000 anni fa, pervenne al suo massimo avanzamento 21.000 anni fa, e terminò circa 10.000 anni fa. Al culmine della glaciazione, il ponte di terra sullo stretto di Bering permise la migrazione di mammiferi così come di uomini dalla Siberia verso il Nord America.

Essa alterò radicalmente la geografia del Nord America a nord dell'Ohio. Al culmine della glaciazione dell'Episodio del Wisconsin, il ghiaccio copriva la maggior parte del Canada, l'Upper Midwest, e il New England, come pure aree del Montana e dello stato di Washington. Sull'isola di Kelleys (Ohio) nel lago Erie o nel Central Park di New York, le striature lasciate da questi ghiacciai possono essere facilmente osservate. Nel Saskatchewan sud-occidentale e nell'Alberta sud-orientale, nella zona di sutura tra i ghiacciai del Laurentide e della Cordillera si è formata la regione delle Cypress Hills, la quale è il punto più settentrionale nel Nord America rimasto a sud dei ghiacciai continentali.

I Grandi Laghi sono il risultato dell'erosione glaciale e dell'accumulo di acqua di disgelo al margine del ghiaccio che retrocedeva. Quando l'enorme massa del ghiacciaio continentale arretrò, i Grandi Laghi incominciarono gradualmente a muoversi verso sud a causa della ripercussione isostatica della riva settentrionale. Anche le Cascate del Niagara sono un prodotto della glaciazione, come lo è il corso del fiume Ohio, il quale ampiamente soppiantò il precedente fiume Teays.

Con l'ausilio di tanti vasti laghi glaciali, essa modellò la forra ora nota come "Mississippi Superiore"' (Upper Mississippi River), riempiendo la zona priva di depositi alluvionali nota come Driftless Area [23] e probabilmente dando luogo annualmente alla rottura della diga naturale di ghiaccio che si formava nelle strettoie.

Nel suo arretramento, la glaciazione dell'Episodio del Wisconsin lasciò morene terminali che formarono Long Island, Nantucket e Cape Cod, e la morena di Oak Ridges nel centro-sud dell'Ontario, Canada. Nel Wisconsin stesso, essa lasciò la morena di Kettle. I drumlin e gli esker formatisi ai margini del disgelo sono elementi caratteristici della valle inferiore del fiume Connecticut.

Glaciazione della Groenlandia Modifica

Nel nord-ovest della Groenlandia, la coltre di ghiaccio pervenne a un suo primo grande massimo nell'ultimo periodo glaciale intorno ai 114.000 anni fa. Dopo questo primo massimo, la copertura glaciale fu simile a quella attuale, fino alla fine dell'ultimo periodo glaciale. Verso la fine, i ghiacciai ri-avanzarono ancora una volta prima di arretrare verso la loro attuale estensione. [24] Secondo i dati forniti dalle carote di ghiaccio, il clima della Groenlandia fu secco durante l'ultimo periodo glaciale, con precipitazioni che raggiunsero forse solo il 20% dei valori attuali. [25]

Glaciazione devensiana, nelle Isole Britanniche Modifica

La denominazione di "Glaciazione Devensiana" viene usata dai geologi e archeologi britannici e si riferisce a ciò che spesso popolarmente viene indicato come l'ultima era glaciale.

Gli effetti di questa glaciazione possono essere visti in molte caratteristiche geologiche di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, dove viene indicata come "Glaciazione delle Midland" dato che i suoi effetti sono visibili soprattutto in quelle terre. I suoi depositi sono stati trovati sovrapposti a materiali del precedente stadio ipswichiano e giacenti al di sotto di quelli del seguente stadio flandriano dell'Olocene.

L'ultima fase del Devensiano include le zone di polline I-IV, le oscillazioni di Allerød e Bølling e gli stadi climatici del Dryas antico e Recente.

Glaciazione Weichseliana, in Scandinavia e Nord Europa Modifica

Durante il massimo glaciale in Scandinavia, solo le zone occidentali dello Jutland rimasero libere dal ghiaccio e una grande parte di ciò che oggi è il Mar del Nord era terra asciutta che collegava lo Jutland alla Britannia. Inoltre solo in Danimarca si trovano animali dell'epoca glaciale scandinava più vecchi di 13 000 a.C. [senza fonte] Nel periodo seguente l'ultima interglaciale prima dell'attuale stadio (Eemiano), anche la costa della Norvegia venne a trovarsi libera dal ghiaccio [26] .

La coltre di ghiaccio esercitava una pressione sulla superficie terrestre. Con la fusione del ghiaccio, la terra ha continuato a sollevarsi annualmente in Scandinavia, soprattutto nella Svezia settentrionale e in Finlandia dove si innalza di oltre 8–9 mm l'anno, o 1 metro ogni 100 anni. Questo è importante per gli archeologi, poiché un sito che fu costiero nell'Età della pietra nordica ora si trova nell'entroterra e può essere datato in base alla sua relativa distanza dalla costa attuale.

Glaciazione Würm, nelle Alpi Modifica

La "glaciazione Würm" (o "glaciazione di Würm" o "del Würm") prende il nome dal fiume Würm delle zone alpine della Baviera (Germania), che segna approssimativamente l'avanzamento massimo del ghiacciaio in questo periodo glaciale particolare.

La glaciazione venne così chiamata da A. Penck ed E. Brückner (1901-1909), dal nome di un affluente del Danubio, come le glaciazioni alpine precedenti (Riss, Mindel, Günz e Danubio stessa).

All'inizio del XIX secolo, le Alpi sono state la zona dove venne condotta da Louis Agassiz la prima sistematica ricerca scientifica sulle ere glaciali. Qui fu intensivamente studiata la glaciazione Würm dell'ultimo periodo glaciale. La Palinologia, cioè l'analisi statistica dei pollini di piante fossilizzate trovati nei depositi geologici, fornisce la cronistoria dei mutamenti drammatici nell'ambiente europeo durante la glaciazione Würm. Al suo culmine, circa 24.000–10.000 anni fa, la maggior parte dell'Europa occidentale e centrale e l'Eurasia era una steppa-tundra aperta, mentre le Alpi presentavano compatte calotte glaciali e ghiacciai montani. La Scandinavia e gran parte delle isole Britanniche si trovavano sotto una coltre di ghiaccio.

Durante il Würm, il Ghiacciaio del Rodano copriva l'intero altopiano occidentale della Svizzera, raggiungendo le regioni attuali di Soletta e Argovia. Nella regione di Berna esso si veniva a fondere con il ghiacciaio dell'Aar. Il ghiacciaio del Reno è attualmente oggetto di studi più dettagliati. I ghiacciai della Reuss e della Limmat avanzavano talvolta fino al Giura. I ghiacciai montani e pedemontani modellavano il territorio asportando via virtualmente tutte le tracce delle precedenti glaciazioni di Günz e Mindel, depositando morene di base e morene terminali di differenti fasi di ritrazione e depositi di loess, e spostando e ri-depositando le ghiaie attraverso i fiumi che scendevano dai ghiacciai. Al di sotto della superficie, essi ebbero un'influenza profonda e duratura sul calore geotermico e sulle tipologie di flusso delle acque sotterranee.

Glaciazione Merida, nelle Ande venezuelane Modifica

Il nome glaciazione del Mérida viene proposto per designare la glaciazione alpina che interessò la Ande venezuelane centrali durante il tardo Pleistocene. Due principali livelli di morena sono stati riconosciuti: uno fra i 2600 e i 2700 m, e un altro fra i 3000 e i 3500 m d'altezza. La linea delle nevi perenni durante l'ultimo avanzamento glaciale si abbassò fino a circa 1200 m al di sotto di quella attuale (3700 m). L'area coperta di ghiaccio nella Cordillera de Mérida era approssimativamente di 600 km² e questa includeva da sud-ovest a nord-est le seguenti zone elevate: Páramo de Tamá, Páramo Batallón, Páramo Los Conejos, Páramo Piedras Blancas, e Teta de Niquitao. Circa 200 km 2 del totale dell'area ghiacciata si trovava nella Sierra Nevada de Mérida, e la più grande concentrazione (50 km 2 ) era nelle zone del Pico Bolívar, Pico Humboldt (4.942 m), e Pico Bonpland (4.893 m). La datazione con il radiocarbonio indica che le morene risalgono a più di 10.000 anni fa, o forse anche a più di 13.000 anni fa. Il livello della morena più bassa probabilmente corrisponde al picco dell'avanzata glaciale del Winsconsin. Il livello più elevato probabilmente rappresenta l'ultima avanzata glaciale (Tardo Wisconsin). [27] [28] [29] [30]

Glaciazione Antartica Modifica

Durante l'ultimo periodo glaciale l'Antartico era rivestito da una spessa calotta di ghiaccio, più o meno come oggi. Il ghiaccio copriva tutte le aree terrestri e si estendeva dentro l'Oceano sopra la piattaforma continentale mediana ed esterna [31] [32] . Secondo la modellatura del ghiaccio, esso era generalmente più sottile sopra la regione antartica centro-orientale di quanto lo sia attualmente. [33]

I cicli glaciali sono quattro e, come detto, prendono il nome, dal più antico al più recente, da quattro affluenti minori del Danubio in Germania (più precisamente in Baviera), Günz, Mindel, Riss e Würm. Questa scelta di nomi è dovuta al fatto che fu proprio nelle vallate tedesche che si rinvennero tracce dell'attività dei ghiacciai. Non a caso è sulle Alpi che nacque la moderna glaciologia, infatti le quattro glaciazioni ricoprono le Alpi con una calotta di ghiaccio spessa fino a 2.000 metri.

Così le glaciazioni Günz, Mindel, Riss e Würm sono riscontrabili man mano che ci si avvicina al Neozoico e quindi sono identificabili le seguenti quattro ere glaciali, intervallate da tre fasi interglaciali (che si chiamano Günz-Mindel, Mindell-Riss e Riss-Würm):

 1. Günz, da circa 1.200.000 a 900.000 anni fa
 2. Mindel, da circa 455.000 a 300.000 anni fa
 3. Riss, da circa 200.000 a 130.000 anni fa
 4. Würm, da circa 110.000 a 11.700 anni fa


References [ edit ]

 1. ^ Lorens, L. Hilgen, F. Shackelton, N.J. Laskar, J. Wilson, D. (2004). "Part III Geological Periods: 21 The Neogene Period". In Gradstein, Felix M. Ogg, James G. Smith, Alan G. (eds.). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press. p. 412. ISBN978-0-521-78673-7 .
 2. ^
 3. Ehlers, Jürgen Gibbard, Philip (2011). "Quaternary glaciation". Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers. Encyclopedia of Earth Sciences Series. pp. 873–882. doi:10.1007/978-90-481-2642-2_423. ISBN978-90-481-2641-5 .
 4. ^
 5. Berger, A. Loutre, M.F. (2000). "CO2 And Astronomical Forcing of the Late Quaternary". Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference, 25-29 September 2000. The Solar Cycle and Terrestrial Climate. 463. ESA Publications Division. p. 155. Bibcode:2000ESASP.463..155B. ISBN9290926937 .
 6. ^
 7. "Glossary of Technical Terms Related to the Ice Age Floods". Ice Age Floods Institute . Retrieved 17 February 2019 .
 8. ^
 9. Lockwood, J.G. van Zinderen-Bakker, E. M. (November 1979). "The Antarctic Ice-Sheet: Regulator of Global Climates?: Review". The Geographical Journal. 145 (3): 469–471. doi:10.2307/633219. JSTOR633219.
 10. ^
 11. Warren, John K. (2006). Evaporites: sediments, resources and hydrocarbons. Birkhäuser. p. 289. ISBN978-3-540-26011-0 .
 12. ^
 13. Augustin, Laurent et al. (2004). "Eight glacial cycles from an Antarctic ice core". Nature. 429 (6992): 623–8. Bibcode:2004Natur.429..623A. doi: 10.1038/nature02599 . PMID15190344.
 14. ^Why were there Ice Ages?
 15. ^Discovery of the Ice Age
 16. ^EO Library: Milutin MilankovitchArchived December 10, 2003, at the Wayback Machine
 17. ^ abWhy do glaciations occur?
 18. ^EO Library: Milutin Milankovitch Page 3
 19. ^
 20. Fletcher, Benjamin J. Brentnall, Stuart J. Anderson, Clive W. Berner, Robert A. Beerling, David J. (2008). "Atmospheric carbon dioxide linked with Mesozoic and early Cenozoic climate change". Nature Geoscience. 1 (1): 43–48. Bibcode:2008NatGe. 1. 43F. doi:10.1038/ngeo.2007.29.
 21. ^
 22. Pagani, Mark Huber, Matthew Liu, Zhonghui Bohaty, Steven M. Henderiks, Jorijntje Sijp, Willem Krishnan, Srinath DeConto, Robert M. (2011). "The Role of Carbon Dioxide During the Onset of Antarctic Glaciation". Science. 334 (6060): 1261–4. Bibcode:2011Sci. 334.1261P. doi:10.1126/science.1203909. PMID22144622. S2CID206533232.
 23. ^ ab
 24. Joos, Fortunat Prentice, I. Colin (2004). "A Paleo-Perspective on Changes in Atmospheric CO2 and Climate" (PDF) . The Global Carbon Cycle: Integrating Humans, Climate, and the Natural World. Scope. 62. Washington D.C.: Island Press. pp. 165–186. Archived from the original (PDF) on 2008-12-17 . Retrieved 2008-05-07 .
 25. ^Glaciers and GlaciationArchived August 5, 2007, at the Wayback Machine
 26. ^EO Newsroom: New Images – Panama: Isthmus that Changed the WorldArchived August 2, 2007, at the Wayback Machine
 27. ^
 28. Bartoli, G. Sarnthein, M. Weinelt, M. Erlenkeuser, H. Garbe-Schönberg, D. Lea, D. W. (30 August 2005). "Final closure of Panama and the onset of northern hemisphere glaciation". Earth and Planetary Science Letters. 237 (1): 33–44. Bibcode:2005E&PSL.237. 33B. doi: 10.1016/j.epsl.2005.06.020 . ISSN0012-821X.
 29. ^
 30. Flint, Richard Foster (1971). Glacial and Quaternary Geology. John Wiley and Sons. p. 22.
 31. ^ ab
 32. Solgaard, Anne M. Bonow, Johan M. Langen, Peter L. Japsen, Peter Hvidberg, Christine (2013). "Mountain building and the initiation of the Greenland Ice Sheet". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 392: 161–176. Bibcode:2013PPP. 392..161S. doi:10.1016/j.palaeo.2013.09.019.
 33. ^
 34. Charrier, Reynaldo Iturrizaga, Lafasam Charretier, Sebastién Regard, Vincent (2019). "Geomorphologic and Glacial Evolution of the Cachapoal and southern Maipo catchments in the Andean Principal Cordillera, Central Chile (34°-35º S)". Andean Geology. 46 (2): 240–278. doi: 10.5027/andgeoV46n2-3108 . Retrieved June 9, 2019 .
 35. ^
 36. Tikkanen, Matti Oksanen, Juha (2002). "Late Weichselian and Holocene shore displacement history of the Baltic Sea in Finland". Fennia. 180 (1–2) . Retrieved December 22, 2017 .
 37. ^Polish Geological InstituteArchived March 15, 2008, at the Wayback Machine
 38. ^CVO Website – Glaciations and Ice Sheets
 39. ^
 40. Lidmar-Bergström, K. Olsson, S. Roaldset, E. (1999). "Relief features and palaeoweathering remnants in formerly glaciated Scandinavian basement areas". In Thiry, Médard Simon-Coinçon, Régine (eds.). Palaeoweathering, Palaeosurfaces and Related Continental Deposits. Special publication of the International Association of Sedimentologists. 27. Blackwell. pp. 275–301. ISBN0-632-05311-9 .
 41. ^
 42. Lindberg, Johan (April 4, 2016). "berggrund och ytformer". Uppslagsverket Finland (in Swedish) . Retrieved November 30, 2017 .
 43. ^
 44. Johansson, J.M. Davis, J.L. Scherneck, H.‐G. Milne, G.A. Vermeer, M. Mitrovica, J.X. Bennett, R.A. Jonsson, B. Elgered, G. Elósegui, P. Koivula, H. Poutanen, M. Rönnäng, B.O. Shapiro, I.I. (2002). "Continuous GPS measurements of postglacial adjustment in Fennoscandia 1. Geodetic results". Geodesy and Gravity/Tectonophysics. 107 (B8): 2157. Bibcode:2002JGRB..107.2157J. doi: 10.1029/2001JB000400 .
 45. ^EO Newsroom: New Images – Sand Hills, NebraskaArchived August 2, 2007, at the Wayback Machine
 46. ^LiveScience.comArchived December 1, 2008, at the Wayback Machine
 47. ^Nebraska Sand HillsArchived 2007-12-21 at the Wayback Machine
 48. ^
 49. García, Marcelo Correa, Jorge Maksaev, Víctor Townley, Brian (2020). "Potential mineral resources of the Chilean offshore: an overview". Andean Geology. 47 (1): 1–13. doi: 10.5027/andgeov47n1-3260 .
 50. ^Ice Ages- Illinois State Museum
 51. ^When have Ice Ages occurred?
 52. ^Our Changing Continent
 53. ^Geotimes – April 2003 – Snowball Earth
 54. ^
 55. Richerson, Peter J. Robert Boyd Robert L. Bettinger (2001). "Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis" (PDF) . American Antiquity. 66 (3): 387–411. doi:10.2307/2694241. JSTOR2694241 . Retrieved 29 December 2015 .
 56. ^
 57. J Imbrie J Z Imbrie (1980). "Modeling the Climatic Response to Orbital Variations". Science. 207 (4434): 943–953. Bibcode:1980Sci. 207..943I. doi:10.1126/science.207.4434.943. PMID17830447. S2CID7317540.
 58. ^
 59. Berger A, Loutre MF (2002). "Climate: An exceptionally long interglacial ahead?". Science. 297 (5585): 1287–8. doi:10.1126/science.1076120. PMID12193773. S2CID128923481. CS1 maint: uses authors parameter (link) "Berger and Loutre argue in their Perspective that with or without human perturbations, the current warm climate may last another 50,000 years. The reason is a minimum in the eccentricity of Earth's orbit around the Sun."
 60. ^
 61. "NOAA Paleoclimatology Program – Orbital Variations and Milankovitch Theory".
 62. A. Ganopolski, R. Winkelmann & H. J. Schellnhuber (2016). "Critical insolation–CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception". Nature. 529 (7585): 200–203. Bibcode:2016Natur.529..200G. doi:10.1038/nature16494. PMID26762457. S2CID4466220. CS1 maint: uses authors parameter (link) M. F. Loutre, A. Berger, "Future Climatic Changes: Are We Entering an Exceptionally Long Interglacial?", Climatic Change 46 (2000), 61-90.
 63. ^
 64. Berger, A. Loutre, M.F. (2002-08-23). "An Exceptionally Long Interglacial Ahead?" (PDF) . Science. 297 (5585): 1287–8. doi:10.1126/science.1076120. PMID12193773. S2CID128923481.
 65. ^
 66. Tans, Pieter. "Trends in Atmospheric Carbon Dioxide – Mauna Loa". National Oceanic and Atmospheric Administration . Retrieved 2016-05-06 .
 67. ^
 68. Christiansen, Eric (2014). Dynamic Earth. p. 441. ISBN9781449659028 .
 69. ^
 70. "Global Warming Good News: No More Ice Ages". LiveScience. 2007.
 71. ^
 72. "Human-made climate change suppresses the next ice age". Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany. 2016.

Video: Doba ledova 5 Dino scene - Přemístění vesmírného kamene do sopky


Komentáre:

 1. Phil

  Podľa mňa sa mýli. Napíšte mi do PM, hovorte.

 2. Bartoli

  In my opinion, he is wrong. Som si istý.I propose to discuss it. Write to me in PM, it talks to you.

 3. Roslyn

  Niečo na tom je a je to dobrý nápad. Som pripravený vás podporiť.

 4. Doutilar

  Zábavné informácie

 5. Mitaxe

  This topic is simply incomparable :), I'm interested)))

 6. Truett

  Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste si paralelne založili ďalší blog na príbuznú tému? Si v tom dobrý

 7. Addney

  such a cool site.

 8. Godofredo

  všetko jasnéNapíšte správu


Predchádzajúci Článok

Dizajn linkedin zjednotenej svetovej vysokej školy

Nasledujúci Článok

Ázijské ovocné stromy v južnej kalifornii